Working class hero 7: Хартиена трудова книжка или пълна дигитализация?

Държавата планира да подмени всички трудови книжки с нови, заради нуждата от вписване нова информация. Не е ли време обаче да преминем към пълна дигитализация на тези данни и спрем да сме една от двете държави в Европа (заедно със Северна Македoния), в които все още има такъв хартиен документ?

Георги Първанов пред Елена Розберг в новия епизод на подкаста WorkingClass Hero:

Причината за инициативата е наложителна промяна, обясняват от OFFNEWS в съдържанието на документа, съгласно изискванията на промененото ни трудово законодателство. Сегашният образец е от 1996 г. В новия ще бъде вписвана допълнителна информация, за която в сегашните книжки от 1996 г. не са предвидени полета. Други реквизити ще бъдат прецезирани.

В мотивите си министър Бисер Петков изброява някои от проблемите, свързани със сегашните книжки:

„Констатирани са и проблеми, свързани с вписвания в трудовата книжка, като например: на данни за трудовия стаж при прекратяване на трудовото правоотношение; на данни при издаване на трудова книжка, когато са изчерпани страниците за вписвания в трудова книжка, издадена от предишен работодател; на данни при настъпване на промяна в обстоятелствата, свързани с трудовото правоотношение на работника или служителя и други.

Съществен проблем е и липсата на регламентация относно вписването на датата на предаването на трудовата книжка от и на работника или служителя, когато трудовата книжка не е издадена от работодателя, страна по трудовия договор.

Освен това се констатира, че в действащата наредба липсва регламентация за вписване в трудовата книжка на прекратяването на трудовия договор чрез разпореждане от инспекция по труда, в случаите, когато работодателят преустанови дейността си. Липсва уредба и на процедурата за вписване в трудовата книжка на трудов стаж, установен по съдебен ред“.

Настоящите сини книжки ще бъдат заменени документи в цвят бордо на кориците, във формат 12х17 см, ще съдържат 32 бели страници. На лицевата и на задната страна на корицата ще пише „Република България“ и „Трудова книжка“.

Още от подкаста Working Class Hero