Д-р Маруся Белякова, мениджър по научните въпроси във Филип Морис България: Да останем по домовете си, да излизаме само при крайна необходимост, да поддържаме лична хигиена, да се информираме от достоверни източници. Такова трябва да е поведението ни по време на тази криза.

Д-р Белякова завършва медицина през 2000 г. След 18 годишна успешна кариера във фармацевтичната индустрия с придобита експертиза в сферата на лекарствените регулации, лекарствената безопасност, ценообразуването и реимбурсацията на лекарствените продукти, през април 2019 г. се присъединява към екипа на Филип Морис България като Мениджър по научните въпроси.  Държи на баланса между работата и личния живот. Страстта и е свързана с пътуването, ветроходството и опознаването на света.

В поредица интервюта „Работещо момиче“ на Triple E.Y.E Project ще разговаряме с четири дами на мениджърски позиции във Филип Морис България за женското лидерство в корпоративна среда, жените като двигатели на промяната, вдъхновителките зад проектите за КСО, каква е формулата на успеха за дамите в международни компании и как се постига балансът между работата на ръководна позиция и личния живот.

Д-р Белякова, какъв е Вашият съвет като лекар за поведението ни по време на криза, в каквато се намираме в момента, свързана с пандемичното разпространение на COVID-19?

Изправени сме пред сериозно изпитание и е от изключителна важност да проявим отговорност и дисциплина като стриктно спазваме мерките, предприети за ограничаване разпространението на заразата. Не е сложно – да останем по домовете си, да излизаме само при крайна необходимост, да поддържаме лична хигиена, да се информираме от достоверни източници – интернет страниците на Министерството на здравеопазването и регионалните здравни инспекции, изявленията на Националния оперативен щаб, да запазим спокойствие и добро настроение, и да използваме това време възможно най-пълноценно.

Вие сте мениджър по научните въпроси във Филип Морис България. Какво означава тази роля за вас? Поетата отговорност на такава ключова мениджърска позиция е равна на …? Кое във Вашия професионален живот ви е донесло най-голямо удовлетворение?

Филип Морис Интернешънъл преминава през най-голямата трансформация в 170-годишната си история. Компанията променя бизнес модела си на традиционен производител на конвенционални тютюневи изделия и се превръща в иновативна компания, предлагаща бездимни продукти, базирани на сериозна наука и множество проучвания.

Да бъда мениджър по научните въпроси във Филип Морис България за мен е изключителна чест и отговорност, защото вярвам, че бъдещето без дим, към което се стремим, е постижимо, но за постигането на тази цел е нужна много работа. Отговорността е голяма, защото разбирането и познаването на науката, която стои зад бездимните алтернативи, които предлагаме, не трябва да е изолирано познание. От една страна работата ни е да запознаем медицинската и научната общност с очакваните здравни ефекти при преминаването от конвенционални цигари на продукти с нагряване, оценени в 18 неклинични и 10 клинични проучвания.. От друга страна тези научни доказателства непрекъснато се обогатяват и така за нас предизвикателствата никога не свършват.

Завършила съм медицина, но обстоятелствата след дипломирането ми ме възпрепятстваха да продължа работа като лекар. Затова, най-голямото удовлетворение в професионалния ми път до момента е да виждам, че резултатът от работата ми носи полза за подобряване на общественото здраве.. Мисля, че съм го постигала във всяка една от професионалните си роли.

Науката за вас е …? Добрият бизнес трябва ли да се базира на науката и как да я еманципираме от манипулацията в масовите медии?

Жаждата за опознаване на света съпътства човечеството от началото на неговото съществуване. Развитието на науката се базира на прогресивното натрупване на знание за света посредством емпирично, теоретично, експериментално и практическо опознаване на неговите елементи. Науката, като систематизираното достоверно знание, е двигател на прогреса на човечеството във всеки един аспект на съществуването му – физически, икономически, културен, обществен и т.н. Основната цел на науката е да задълбочи разбирането ни за света, в който живеем, и да използваме това разбиране, например, за решаването на различни проблеми – медицински, социални, всякакви.

Мисля, че това се отнася и за бизнеса. Моето лично мнение е, че за да бъде един бизнес добър и успешен, на първо място, неговия собственик трябва да познава теорията на науката икономика и да прилага добрите практики от нея, адаптирани към съответните условия на пазара и човешкия ресурс, с който разполага.

Добрата науката -качествената наука, се оценява по достоверността на нейните научни открития.  За определяне на тяхната достоверност научните изследвания се оценяват най-малко по следните три показателя: метод и прозрачност на данните, аналитична възпроизводимост и устойчивост, и възпроизводимост на ефекта. Едва тогава можем да бъдем сигурни, че нашите действия и решения, основани на тези научни открития, ще бъдат ефикасни или ефективни. Това прави разликата.

Каузата – спиране на тютюнопушенето и стъпките към него: Вярвате ли, че тютюнопушенето може да има по-малко вредни алтернативи?

Струва си да работим за тази кауза. Според последни данни на Евробарометър, 36 % от българите пушат. В България тютюнопушенето е причина за около 13% от всички заболявания и около 12% от всички смъртни случаи. Съществуват различни програми за превенция на тютюнопушенето, както и редица методи за отказ: никотин-заместваща терапия като дъвки, лепенки, носни спрейове, съдържащи никотин, както и други лекарства, психологически консултации, акупунктура, дори хипноза. Но въпреки черната статистика и усилията на здравните власти и медицински специалисти, отказът от тютюнопушенето се оказва изключително предизвикателство.

Важно е да се отбележи, че най-доброто, което всеки може да направи, е никога да не започва да пуши или употребява никотин, а ако вече го прави -да спре. Ние работим и създаваме бездимни алтернативи за тези пълнолетни пушачи, които не могат да се откажат. Реферирайки към данните по-горе, смятам, че каузата наистина си заслужава.

Дали общественото мнение по отношение на тютюнопушенето се базира на научни факти или на конспиративни теории?

Не мисля, че има място за конспиративни теории, тъй изучаването на ефектите на тютюнопушенето започва преди векове. В исторически план тютюнът е внесен в Европа от Америка в края на XV век като първоначално е използван предимно за лечебни цели. Приблизително 100 години по-късно, започва масовата му употреба за удоволствие чрез изгарянето му в лули и поглъщане на дима, отначало в Англия, а впоследствие в Европа и по целия свят. Скоро след това, през 1602 г. е публикувано есе от анонимен английски автор, в което се посочва, че болестите, често наблюдавани при коминочистачите, са причинени от сажди и че тютюнопушенето може да има подобни ефекти. Това е един от най-ранните известни примери, в които тютюнопушенето се свързва с влошаване на здравето. Приблизително два века по-късно в Германия се съобщава за увеличен брой на случаи на рак на устната при пушачи на лули. През 1920 г. започват да се появяват първите медицински доклади, свързващи тютюнопушенето с рака на белия дроб, а през 50-те и 60-те години поредица от солидни медицински изследвания потвърждават, че тютюнопушенето причинява голям брой сериозни заболявания. През 80-те години на XX век психиатърът Майкъл Ръсел, който се счита за основоположник на концепцията за намаляването на вредата от тютюна, описва ролята на никотина като основна причина за пристрастяване към тютюнопушенето и се поставя началото на никотин-заместващото лечение. Скоро след това е установена ролята на продуктите от изгарянето на тютюна в патогенезата на свързаните с тютюнопушенето заболявания, като и вредните ефекти от излагането на вторичен дим (пасивното пушене). Към началото на XXI век вече е установено е, че пушенето на цигари е пряко свързано с приблизително 40 заболявания или причини за смърт и е индиректна причина за развитието на още осем или девет състояния, като броят им постоянно нараства.

Научните изследвания на редица научни институти и здравни власти в наши дни за ефекта върху здравето от преминаването от конвенционални цигари към бездимни алтернативи показват, че пълното преминаване към устройства с нагряване на тютюн е по-добра алтернатива в сравнение с продължителното пушене. Разбира се, това не означава, че употребата на тези алтернативи е без риск.

Кой е най-важният мотив за спирането на цигарите? Какво говори вашият личен опит за отказването от цигарите?

Моето категорично мнение е, че най-важният мотив за спиране на цигарите трябва да бъде здравето, всичко останало идва след това. Знаете ли, че тялото ни реагира положително само 20 минути след спиране на цигарите с понижаване на кръвното налягане и забавяне на пулса? След 8 часа  въглеродният окис в кръвта се понижава до нормата, а кислородът в кръвта се покачва до нормални стойности. След 1 година повишеният риск от инфаркт на миокарда намалява наполовина, в сравнение с този при пушачите. След 10 години рискът от исхемична болест на сърцето и развитие на белодробен карцином се изравнява с този при непушачите.

Някои хора може да изпитват известен дискомфорт след спиране на цигарите, но това се дължи на подобряването на физиологичните функции на организма след спиране на тютюнопушенето и е с временен характер. Увеличеният апетит е типичен пример за това, че тялото се възстановява след спиране на цигарите, и се дължи на подобрена чувствителност на вкусовите рецептори в устната кухина, което от своя страна води до възприемане на храната като по-вкусна. Това, заедно със замяната на цигарите с храна при някои хора, може да доведе до наддаване на тегло, но какво са няколко килограма повече в сравнение с прилива на енергия, подобреното функциониране на всички органи и системи, подобрено качество на живот, намалението на риска за здравето, и не на последно място по-добрата хигиена, липсата на миризма на цигари.

Други странични ефекти могат да бъдат кашлица и болки в гърлото, в резултат на прочистването на белите дробове от секрета и остатъците от пушенето, сърбеж по ръцете и краката, което пък е признак на подобрено кръвообращение. Подобреното кръвообращение в устната кухина при някои бивши пушачи може да причини кървене на венците и болки в зъбите. Най-често се оказва, че в тези случаи пушенето на цигари е маскирало наличен здравословен проблем в устната кухина и на тези хора се препоръчва да посетят своя стоматолог за провеждане на необходимото лечение.

Аз самата се разминах само със няколко килограма повече и вече 8 години се наслаждавам на живот без тютюнев дим.

Смятате ли, че жените на високи ръководни позиции са достатъчно застъпени в световен план и в български контекст. Най-големият предразсъдък, с който трябва да се преборят жените днес?

Един от основните приоритети на Филип Морис Интернешънъл в световен мащаб е постигането на баланс между половете на високи позиции в приобщаваща и разнообразна работна среда. Понастоящем 35 процента от ръководните позиции в компанията на глобално ниво се заемат от жени. Целта на ФМИ е да увеличи тази цифра до 40 процента до 2022 г. Гордеем се, че в офиса ни в България тази цел отдавна е постигната. От досегашния ми опит в компаниите, в които съм работила, мога за заключа, че на жените се дава еднаква възможност да заемат високи ръководни позиции наравно с мъжете. Навярно в България има индустрии и бизнеси, в които има сериозно неравенство между половете в това отношение, но аз не съм попадала в такава среда.

Мисля, че най-големият предразсъдък, с който се сблъскват жените, е, че по-емоционалната ни природа е пречка за заемане на ръководна позиция. Но имайки предвид процентът на жени на мениджърски позиции във Филип Морис България, мога да заявя, че това разбиране е не само погрешно, но и тъкмо обратното – с присъщото ни разбиране към другите и емпатия, ние, жените, можем да се окажем дори по-добри ръководители на определени позиции.

Кои качества на жената имат значение в управлението на политики и бизнес днес и как ги използвате?

Според мен личните качества, професионалните умения и спазването на професионална етика имат водещо значение в управлението, независимо от пола. Със сигурност съществуват полово-обусловени качества, които правят жените добри мениджъри и лидери. Има редица изследвания по темата, които са установили, че жените, които са успешни в управлението, много по-често проявяват качества като гъвкавост, екипност (оказва се, че жените са по-склонни да работят в екип, отколкото да действат сами), информираност (сигурно това е пословичното „женско любопитство“), съпричастност и ангажираност. Давам си сметка, че в работата си използвам от всичко по малко.

Каква е вашата лична кауза като учен и жена?

Тъй като не се занимавам с изследователска или преподавателска дейност, не мога да се определя като учен. Аз просто разчитам на науката да предостави възможно най-доброто решение за всяка една ситуация или проблем.

Всяка жена е нечия дъщеря, майка, сестра, съпруга, приятелка, а освен тези социални роли изпълнява и редица професионални – лекар, учител, мениджър и т.н. Каузата ми като жена е възможно най-пълноценна реализация във всяка една отредена от живота роля.

Как се грижите за себе си?

Прекарвам времето със семейството и любимите ми хора, и правя по много от всичко, което обичам.

Къде намирате своите съкровища? Знам, че споделяме обща страст към музиката и пътешествията. В период, в който се отлагат концерти, ни остава удоволствието да слушаме вкъщи любими групи и артисти. Как звучи Вашия плейлист в момента?

Моите съкровища сами ме намират. Вярвам, че всичко ми се случва тогава, когато трябва да ми се случи и по начин, който е най-благоприятен за мен. Такива твърдения обаче, излизат от сферата на научното обяснение….

Все още се надявам, че ходът на пандемията, на фона на всички предприети мерки и строгото им спазване, в най-скоро време ще стане регресивен и летните музикални фестивали в Европа ще имат шанс да се проведат. Или поне така ми се иска.

Моят плейлист ли? Напоследък Ози, Ози и пак Ози. Откакто преди няколко седмици излезе Ordinary Man го слушам постоянно. И много, много, много други…плюс любимото радио, рок радиото на България.

Коя е последната хубава книга, която прочетохте?

Обичам да чета книги и мога да кажа, че всяка книга, която избирам да прочета, е хубава. Последната книга, която прочетох е „Убийството на Ботев“. Авторът прави изчерпателно историческо разследване въз основа на наличните исторически източници – разкази, записки, мемоари, което проучва различни, включително нови версии за смъртта на поета-революционер.

Какво бихте написали на билборд?

Да! В едно просто „да“ винаги има положително послание.

ФМИ е лидер в трансформацията на тютюневата индустрия със своята визия за изграждане на бъдеще без дим, но и първата компания, получила международния сертификат “EQUAL-SALARY” за равностойно заплащане за равен труд. Компанията си поставя амбициозната цел 40% от ръководните и позиции в глобален мащаб да бъдат заети от жени до 2022 г. Към момента този процент за глобалната компания е 35%, а в офиса на Филип Морис България тази цел отдавна е постигната.