Професия КСО или добрите дела на бизнеса

В поредица интервюта „Работещо момиче“ на Triple E.Y.E Project ще разговаряме с четири дами на мениджърски позиции във Филип Морис България за женското лидерство в корпоративна среда, жените като двигатели на промяната, вдъхновителките зад проектите за КСО, каква е формулата на успеха за дамите в международни компании и как се постига балансът между работата на ръководна позиция и личния живот.

Диляна Якова работи в компанията вече близо 10 години, като се занимава с регулаторни анализи, разработване и прилагане на политики и регулации, касаещи бизнеса на компанията. Диляна отговаря за политиките за социална отговорност и инициативите на компанията за устойчиво развитие, една от които е програмата „Забавно лято, грижовна есен“. Програмата за развитие на  местните тютюнопроизводителни общности в България се осъществява за 5-та поредна година от Фондация „Бикоуз“ с финансовата подкрепа на Филип Морис България.

‘“ Жените виждат проблемите на обществото и могат да инициират по-бързо и адекватно решенията, които биха променили статуквото.“

Защо е толкова важно една компания да социално отговорна?

Всяка компания по един или друг начин си взаимодейства с обществото и околната среда. През последните години темата за това как бизнесът може да извършва дейността си в полза на обществото, без да влияе негативно на заобикалящата го среда, стана все по-актуална тема. В днешни дни е невъзможно една компания да продължи да съществува, ако няма отговорно поведение. Очакванията на потребителите и обществото към бизнеса нарастват и това се засили още повече по време на кризата, породена от пандемията с COVID-19. В тази извънредна ситуация бизнес лидерите трябваше да действат бързо и да покажат солидарност, да помогнат на общностите като ги обединят с помощта на своите ресурси.

Ние реагирахме много бързо и поставихме като приоритет сигурността и безопасността на нашите служители, партньори и клиенти. Предоставихме навременна информация на служителите и въведохме мерки за безопасност на достатъчно ранен етап, още преди въвеждането на извънредното положение в страната.

Вярвам, че очакванията към отговорността на бизнеса ще продължат да нарастват, а обществото няма да има доверие в компании, които не помагат на общностите и не спазват добрите практики.

А как разбирате отговорността и устойчивото развитие?

Ангажиментът ни  към обществото, към подкрепата на местните общности и към околната среда е част от глобалната ни стратегия за устойчиво развитие. За нас това започва първо с намирането на решения за намаляване на вредата от употребата на тютюн и трансформацията на компанията към бъдеще без дим.

На някои хора може да им се струва странно как една от водещите тюютневи компании може да се включи в разговора за устойчивото развитие.

Първа стъпка тук е да се изследва обстойно въздействието, което продуктите на дадена компания имат върху потребителите и обществото, и не е тайна, че цигарите са вредни за здравето. Но по света има над 1 милиард пушачи, които ще продължат да пушат до 2025 г., според данни на Световната здравна организация. Затова, за да намалим вредата за всички тези мъже и жени, които иначе биха продължили да пушат, то ние трябва да им предложим по-добра алтернатива. Затова от над 10 години Филип Морис Интернешънъл разработва продукти с намален риск.

Стратегията ни за устойчиво развитие включва още стремежа ни към високо качество във всичките ни оперативни дейности, правилен подход към въздействието ни върху обществото, както намаляването на екологичния ни отпечатък.

Какъв е обхватът на програмата ви за социална отговорност „Забавно лято, Грижовна есен“ ?

За 5-та поредна година подред се провежда програмата за подкрепа на местните тютюнопроизводителни общности в България – „Забавно лято, Грижовна есен“. Програмата се осъществява от нашия партньор Фондация „Бикоуз“ с финансовата подкрепа на Филип Морис България. Тя е уникална за България, а като  идеи и цели следва стратегията на компанията за устойчиво развитие и глобалните инициативи за подпомагане на местните общности в тютюнопроизводителни региони. Гордея се, че съм сред  инициаторките на  тази програма и съм изключително щастлива, че от 2015 г. насам тя се развива успешно в малките населени места в районите на Кърджали, Хасково, Благоевград, Силистра и Шумен.

Обхватът на програмата нараства с всяка изминала година, като в момента включва 4 части – летни образователни академии за деца, медицински прегледи за възрастни хора, Академия за предприемачи и Академия за учители.

В началото стартирахме с първите две инициативи – създаването на възможности за деца в ученическа възраст за качествено образование чрез провеждането на забавно-образователни академии в сътрудничество с Народно читалище „Бъдеще сега“. Втората част в програмата включва достъп до безплатна, специализирана медицинска помощ за възрастните хора в отдалечените райони. Тази част от програмата се осъществява благодарение на  лекарите от Александровска болница и Фондация „Направи добро Александровска“.  Голяма част от възрастните хора по тези места никога не са били на специализиран медицински преглед и медицинските екипи на място им дават тази възможност, както и за последващо лечение в случай на необходимост.

През 2017 г. добавихме и трета част към програмата – „Академията за местни предприемачи“, осъществявана от Център Ринкър към Фондация Бикоуз. Целта и еда даде първоначални бизнес знания и умения на смели, предприемчиви и находчиви хора, които искат да развият местен бизнес в своя роден град или село. С тази част затваряме кръга от целевите групи, които програмата обхваща в тези райони.

От миналата година вече добавихме и още един компонент в резултат на нуждата на местните общности и получената обратна връзка – „Академия за учители“. Тя идва в резултат на провеждането на детските академии и желанието на учителите по места да прилагат успешните алтернативни методи на обучение. Щастливи сме, че стигнахме до нея, тъй това означава, че програмата наистина дава положителни резултати в тези местни общности.

След преминаването и учителите ще могат вече да прилагат нови и модерни методи на работа, базирани на неформалното образование, учене чрез преживяване, емоционална интелигентност, самоорганизирано учене и т.н. Това сега са едни щастливи учители и деца, защото са намерили правилния подход и интереса от ученето.

През тези 5 години програмата „Забавно лято, грижовна есен“ обхвана над 2300 деца, 6400 възрастни хора, 250 екипа млади предприемачи и 54 учители в 25 малки населени места на 11 общини от 5 тютюнопроизводителни региона. През целия този период в програмата са инвестирани почти един милион лева.

Има ли каузи, които разпознавате като свои?

Ако говорим за програмата „Забавно лято, грижовна есен“, то от самото начало за мен бяха много важни и интересни забавно-образователните академии за деца. Всички знаем, че образованието в България е много теоретично, отвлечено като съдържание, в някои аспекти не в крак с модерния свят и при всички положения доста далечно като подход и методи на преподаване спрямо децата, които в днешно време имат достъп до огромно количество информация от всякакви източници.

Сега за мен тази част на програмата придобива и по-личен аспект – имам две деца, близнаци на 3 години. Само след няколко години те ще влязат в българската образователна система и аз много се притеснявам какво и как ще научат те там, като в същото време силно се надявам да получат знанията, които искат по начина, по който летните академии създават и оформят светогледа на децата от малките населени места в тютюнопроизводителните региони в страната. Това може да стане само с отварянето на българското училище към неформалните методи на обучение и чрез периодично осъвременяване на съдържанието на образователния материал.

Една друга кауза, на която съм изключителен привърженик и по която предстои да започнем работа е кампанията срещу замърсяване на околната среда с цигарени филтри. Това, което предстои да направим, е провеждането на информационна кампания, която се надявам да достигне до голяма част от обществото и всеки да я възприеме като своя. Цигарените филтри са един от най-големите замърсители на обществени места – плажове, гори, планини и градска среда. Именно затова,  като отговорна компания, Филип Морис Интернешънъл иска да намали негативния ефект върху околната среда от своите продукти и ние ще работим усилено, за да се случи това.

Надяваме се постепенно да успеем заедно с всички, които осъзнават важността на темата, да променим изключително неприятните навици на пушачите – всеки да си хвърля фаса, където му е е най-лесно. Цигарените филтри трябва да се изхвърлят в в кошчетата с общия боклук. Надяваме се с тази инициатива да променим и обществената търпимост в България към такова безотговорно поведение към средата, в която всички живеем. Това ще отнеме време, но ние сме решени да вървим в тази посока.

Защо се фокусирате върху местните общности?

Тютюнопроизводителните региони и съответно местните общности са местата, от където тръгва суровината за нашите продукти и ние бихме искали да помогнем на хората от тези райони да открият възможности за друг бизнес и да изградят по-качествен начин на живот, включително и като останат или се върнат в родното си място.

КСО професията е доста женска професия. Защо, според вас е така?

Жените обикновено са много добри комуникатори, в сравнение с мъжете са определено по-способни на съпричастност, могат да вникват и да споделят емоции и съответно имат по-голямо желание да помaгат. Затова именно според мен те са и по-добри в стремежа не само да създадат подходяща визия за корпоративна социална отговорност, но и да я приведат в действие.

Според изследване на Харвардския университет (Harvard Business School) жените в ръководни роли са успели да допринесат повече за обществото и са създали по-ефективни практики за КСО в компаниите от мъжете. Изследванията показват, че обичайно такива компании превъзхождат и финансово тези с по-малко жени на ръководни позиции.

Друго изследване показва, че 86% от американските жени не биха работили за компания с лоша репутация в КСО.

Т.е. именно жените търсят по-отговорните компании, защото могат да се идентифицират с тях или просто да се чувстват по-добре на работа.

Да бъдеш социално отговорна компания може да изглежда като предизвикателство, но то всъщност е и огромна възможност, защото днес повече от всякога хората имат нужда да виждат „добрите дела“ на компаниите, чиито продукти използват, а това от своя страна води и до по-добри бизнес резултати. Но затова инициативите на компаниите в тази посока трябва да са истински, действително да водят до промяна на средата, а не да остават само на думи.

Сред социалните предприемачи също има много дами. Може ли да се каже, че жените са по-чувствителни в търсенето на платформи и решения на проблеми, които са важни за обществото?

Да, както казах по-горе, това е така според мен. Жените виждат проблемите на обществото и могат да инициират по-бързо и адекватно решенията, които биха променили статуквото.

Носите ли си някои по-трудни казуси вкъщи или успявате да ги оставите в офиса?

По-скоро се стремя да свърша работата си в офиса, ако се налага оставайки до по-късно. Причините са две – моите близнаци на 3 години, с които не бих могла вкъщи да свърша нищо служебно. Дори телефон не мога да чуя да звъни преди те да заспят. Но затова пък след това, се стремя да остана сама с мислите си, а те неизменно ме връщат към казусите от деня. Именно в тези спокойни моменти вкъщи понякога стигам до „по-умни“ решения, които в забързания ден трудно бих видяла.

И, разбира се, нашите дежурни въпроси. Къде намирате своите съкровища? Какво бихте сложила на билборд?

В  работата много ценни за мен са екипът, с който работя: мисля, че това е едно от нещата, които те задържа на работното място; другото са ежедневните предизвикателства – няма два дни, в които да се занимавам с едно и също; и не на последно място смислените инициативи, които компанията подкрепя и за които споменах по-горе.

В личен план, моите съкровища от 3 години насам са децата ми, но и безкрайно ценно за мен е времето и общуването с моите приятели и голямото ми прекрасно семейство. Аз съм много лоялен човек и верен приятел и това, че съм се обградила с такива хора е истинското съкровище в живота.