12 хиляди крачки в тишина и зелено – Чуйпетлово в дивата Витоша

По пътеките около Чуйпетлово е мир и хармония, аромати, малинаци и чуруликане на тънки планински потоци. Няма кръчми, наченати строежи, фасове и пластмаса.

Чуйпетлово е на 1200 метра височина във Витоша и е скромната ѝ тайна. Легендата разказва, че друмниците се ослушвали да чуят кукуригане и тръгвали натам. Само така откривали закътаното в долината село.

Елена Розберг споделя с вас своята фото разходка:

Когато в София е пещ, скачаме в колата и след 40 минути сме вече по пътя след село Боснек. Пълним студена вода от чешмата на Чуйпетлово и с лакоми крачки тръгваме по лесния наклон на пътеката малко след нея.
Шумен горски хор ни насърчава да вървим бодро. Въздухът е топъл и ароматен.
От Чуйпетлово тръгват маршрути за разходка пеш или с велосипеди към Черни Връх, Кладница и Ярлово. Ние сме намислили да хапнем от раницата сандвичи и айран за почивка преди заслона Смильо.
Чуйпетлово е първото село, през което минава Струма- изворите ѝ са 250 метра южно от Черни връх.
По склоновете около селото пълзят каменни реки.
Пътя ни осветяват яркожълти свещници…
…и неоново цикламени лампички.
Горе на билото под рехава сянка ме чака дървена маса и пейки от нежногладко светло дърво.
Имаме си компания.
Всъщност сме сами. По пътя срещнахме само усмихната двойка гъбари с кецове converse.

Надолу е песен, снимки и шепи малини.

Още истории и намерени съкровища от Елена Розберг >>>